Algemeen

Gebruikers beheren

Je kan gebruikers aanmaken om meerdere mensen toegang te geven tot het controlepaneel. Uiteraard kan je bepaalde rechten toekennen aan deze gebruikers zodat ze bijvoorbeeld niet aan de facturatie kunnen of geen toegang hebben om wijzigingen door te voeren aan een bepaald systeem of applicatie.

Gebruiker toevoegen

Om een user toe te voegen klik je op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik op Company profile om op je bedrijfsprofiel terecht te komen.

Add_domain

Klik onderaan de lijst met gebruikers op Invite, vul de gegevens in en klik op invite om de uitnodiging te verzenden naar het opgegeven e-mailadres.

Add_domain

Gebruikers rechten wijzigen

Om de user roles van een gebruiker, aan te passen klik je eerst op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op Company profile om op je bedrijfsprofiel terecht te komen.

Add_domain

Nu krijg je een lijst met gebruikers te zien, klik op het pijltje van de user van welke je de gebruikers rechten wil aanpassen en klik op Edit.

Add_domain

In de lijst die nu tevoorschijn komt, kan je selecteren tot welke functies deze gebruiker rechten zal krijgen. Klik op Update om je wijzigingen op te slaan.

Add_domain
Domain Met deze gebruikersrol heb je toegang tot domeinen
Application Met deze gebruikersrol heb je toegang tot applicaties
System Met deze gebruikersrol heb je toegang tot systemen en servers
Mail Met deze gebruikersrol kan je mails en mailboxen beheren
Finance Met deze gebruikersrol heb je toegang tot facturen en betalingen
Customer admin Met deze gebruikersrol heb toegang tot alles binnen je organisatie, inclusief je profiel instellingen

Gebruikers deactiveren

Je kan tijdelijk de rechten van een gebruiker ontnemen door deze de Disabled status toe te kennen. Deze gebruiker zal niet meer kunnen aanmelden of zijn sshkeys kunnen gebruiken tot de gebruiker terug geactiveerd wordt.

Om een gebruiker uit te schakelen klik je eerst op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op Company profile om op je bedrijfsprofiel terecht te komen.

Add_domain

Nu krijg je een lijst met gebruikers te zien, klik op het pijltje van de user die je uit wil schakelen. Klik tenslotte op Disable om het ook effectief uit te schakelen.

Add_domain

Contact toevoegen

Als je notificaties wil krijgen als er bepaalde wijzigingen uitgevoerd worden of als je je facturen op een ander mailadres wilt laten binnenkomen kan je dit doen door een nieuw contactpersoon toe te voegen.

Om contacten toe te voegen klik je op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op Personal profile om op je persoonlijk profiel terecht te komen.

Add_domain

In het dropdown menu kan je kiezen wat voor contact je wil toevoegen. Ernaast kan je de naam van het contact ingeven. Klik vervolgens op Add contact om deze toe te voegen.

Add_domain

Notificaties toevoegen

Om de notificaties van contacten te veranderen klik je op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op Personal profile om op je persoonlijk profiel terecht te komen.

Add_domain

Vervolgens klik je op Actions en selecteer je Notifications.

Add_domain

Nu kan je aanvinken welke notificaties dit contactpersoon zal krijgen. Onder iedere optie staat steeds een korte beschrijving waar je notificaties van zal krijgen. Klik op Update om op te slaan.

E-mailadres contacten veranderen

Om het mailadres van een contacten te veranderen klik je op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op Personal profile om op je persoonlijk profiel terecht te komen.

Add_domain

Vervolgens klik je op Actions en selecteer je Notifications.

Add_domain

Je kan nu het e-mailadres aanpassen. klik op Update om je wijzigingen op te slaan.

Add_domain

Nieuwe SSH-Key toevoegen

SSH maakt het mogelijk om op een versleutelde manier in te loggen op een andere computer, en op afstand commando’s op de andere computer uit te voeren via een shell. Omdat ssh met encryptie werkt, is het voor eventuele afluisteraars, die de (internet)verbinding aftappen, zo goed als onmogelijk om wachtwoorden of commando’s te achterhalen.

Een groot voordeel van SSH is dat ook authenticatie met een publiek/geheim sleutelpaar (public/private key) mogelijk is. Hierdoor is het mogelijk om SSH-toepassingen geautomatiseerd te gebruiken zonder dat er een wachtwoord in de code hoeft te staan. Ook kan op elk systeem dat de publieke sleutel kent, aangemeld worden door het gebruik van de geheime sleutel. Als de eigenaar van de geheime sleutel het wachtwoord van die sleutel wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor het sleutelpaar.

Als je wilt inloggen op een applactie kan je dit best doen door je sshkey toe te voegen aan de applicatie. Voor je dit kan doen moet je eerst je sleutel aan het controle paneel toevoegen.

Om een nieuwe sshkey toe te voegen klik je op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op personal profile om op je persoonlijk profiel terecht te komen.

Add_domain

Klik dan op SSH-Keys aan de linker kant. Nu krijg je een overzicht met SSH-Keys.

Add_domain

Klik vervolgens op Add Key om een sleutel toe te voegen.

Add_domain

Hier kan je een beschrijving aan de Key geven en bij Content de key ingeven. Klik op Add om je sleutel op te slaan.

Add_domain

Om een SSH-Key te verwijderen klik je op Delete naast de key.

Add_domain

Deploy keys

Nieuwe deploy key toevoegen

Om een ssh-sleutel toe te voegen aan een organisatie klik je eerst op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op company profile.

Add_domain

Klik op Deploy keys aan de linker kant om een lijst van keys die aan de organisatie zijn toegevoegd te zien.

Add_domain

Klik op Add key, vul de beschrijving in, plak de sleutel in het Content veld en klik op Add om de sleutel op te slaan.

Add_domain

Klik op Delete om de sleutel te verwijderen.

Add_domain

Teams beheren

Teams biedt een manier aan om de toegangsrechten tot jouw entiteiten op een gemakkelijke manier te beperken. Je kan:

  • Teams maken
  • Leden aan een team toevoegen
  • Kiezen tot welke entiteiten de leden van het team toegang krijgen.
  • Er voor zorgen dat ssh-keys automatisch op entiteiten gezet worden.

Teams maken

Om een team aan te maken klik je eerst op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op Company profile.

click_profile

Klik op Teams aan de linker kant om je teams te zien.

clickTeams

Nu kom je op het overzicht van je teams terecht. Als je nog geen teams hebt zal deze lijst leeg zijn. Klik vervolgens op Add team om een team aan te maken.

addTeam

Je krijgt nu de kans om je team een naam te geven. Als je dit hebt gedaan klik je op het vinkje om door te gaan.

NameTeam

Leden beheren

Om leden toe te voegen aan je team klik je eerst op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op Company profile.

click_profile

Klik op Teams aan de linker kant om je teams te zien.

clickTeams

Nu zie je een overzicht van je teams. Je kan je team beheren door naast de naam van een team op Actions te klikken.

clickActions

Klik in het menutje op Manage members om leden aan je team toe te voegen.

ManageMembers

Je krijgt nu een venster te zien waar al de gebruikers van je organisatie aan de linker kant staan. Je kan één of meerdere gebruikers selecteren en toevoegen aan het team door op het pijltje naar rechts te klikken. Om een gebruiker uit een team te halen klik je op een gebruiker aan de rechterkant en klik je op het pijltje naar links.

AddMembers

Klik op Save om de gebruikers aan het team toe te voegen.

Toegang beheren

Om de toegang van je team te beheren klik je eerst op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op Company profile.

click_profile

Klik op Teams aan de linker kant om je teams te zien.

clickTeams

Nu zie je een overzicht van je teams. Je kan je team beheren door naast de naam van een team op Actions te klikken.

clickActions

Klik in het menutje op Manage Access om de toegang van je team te beheren.

ManageAccess

Je krijgt nu een venster te zien waar al de entiteiten die je organisatie beheert aan de linker kant staan. Je kan één of meerdere entiteiten selecteren en toevoegen aan de access list door op het pijltje naar rechts te klikken. Om een entiteit uit de access list te halen klik je op een entiteit aan de rechterkant en klik je op het pijltje naar links.

AddAccess

Klik op save om je wijzigingen op te slaan.

Ssh-keys automatisch toevoegen

Als je gebruiker lid is van een team kan je ervoor zorgen dat al je ssh-keys automatisch op de entiteiten waar het team toegang tot heeft gezet worden. Om dit te doen klik je eerst op het tandwiel in de rechterbovenhoek en klik je op personal profile.

Add_domain

Klik op My teams aan de linker kant om de teams te zien waartoe je behoort.

MyTeams

Klik tenslotte op de knop Add my SSH keys to Systems and Components in the Team.

MyTeams