Mail

In het tabblad mail kan je mailboxen toevoegen aan je mailgroep en de instellingen van je mailboxen aanpassen. Voor je mailboxen kan toevoegen zal je eerst een url aan je mailgroep moeten koppelen.

Mailgroep aanmaken

Om een nieuwe mail groep aan te maken navigeer je eerst naar het Mails tabblad, en klik je vervolgens op de groene knop Add mail group.

Add_domain

Hier kan je een naam geven aan je nieuwe mail groep. Klik op het vinkje om je mail groep aan te maken.

Add_domain

Mailgroep verwijderen

Om een mailgroep te verwijderen navigeer je eerst naar het Mails tabblad en klik je vervolgens op de mail groep die je wil verwijderen.

Add_domain

Nu kom je op het overzicht van de mail groep terecht. Klik vervolgens op Actions.

Add_domain

Klik tenslotte op Delete om de mail groep te verwijderen. Let op: Dit is onomkeerbaar. De mail groep zal, samen met de geassocieerde backups, verwijderd worden.

Add_domain

Domein koppelen aan mailgroep

Om een domein te koppelen aan een mail groep navigeer je eerst naar het Mails tabblad, en klik je vervolgens op de mail groep aan welke je een domein wil koppelen.

Add_domain

Nu kom je op het overzicht van de mail groep terecht. Klik vervolgens op Domains.

Add_domain

Klik hier op Link domain om te beginnen met het koppelen van een domein aan een mail groep.

Add_domain

Geef hier de naam van het domein op dat je wil koppelen aan de mail groep alvorens op Next step te klikken.

Add_domain

Als het domein beheerd wordt door level27 kan je in deze stap gewoon op Next step klikken.

Add_domain

Klik tenslotte op Finish configuration om de configuratie te voltooien.

Add_domain

Mailbox aanmaken

Om een mailbox aan te maken navigeer je eerst naar het Mails tabblad en klik je vervolgens op de mail groep waarbinnen je een mailbox wil aanmaken.

Add_domain

Nu kom je op het overzicht van de mail groep terecht. Klik vervolgens op Mailboxes.

Add_domain

Klik op Add mailbox om te beginnen met het configureren van een nieuwe mailbox.

Add_domain

Kies hier welk type van mailbox je wil aanmaken en klik dan op Next step.

Add_domain

In het volgende formulier kan je de naam, e-mailadres en wachtwoord opgeven van de nieuwe mailbox. Let op, een wachtwoord:

  • moet langer zijn dan 8 karakters
  • moet korter zijn dan 30 karakters
  • moet minstens 1 hoofdletter bevatten
  • moet minstens 1 cijfer bevatten
  • mag geen spaties of andere speciale karakters bevatten.
  • Als het wachtwoord veld leeg wordt gelaten zal er automatisch een wachtwoord gegenereerd worden.

Klik vervolgens op Next step.

Add_domain

Klik tenslotte op Finish configuration om de configuratie van je mailbox te voltooien.

Add_domain

Mail forwarders aanmaken

Door een mailforwarder in te stellen kan je de mails die op een bepaald adres binnenkomen doorsturen naar een ander mailadres. Om een mail forwarder in te stellen navigeer je eerst naar het Mails tabblad en klik je vervolgens op de mail groep waarbinnen je een mail forwarder wil instellen.

Add_domain

Nu kom je op het overzicht van de mail groep terecht. Klik vervolgens op Mailforwarders.

Add_domain

Klik op Add mailforwarder om je beginnen met het instellen van een mailforwarder.

Add_domain

In het volgende formulier kan je invullen van welk adres de mail moet worden doorgestuurd, en naar welke locatie. Klik op Add om je forwarder op te slaan.

Add_domain

Out of office instellen

Een Out of office geeft aan dat je niet op je gewoonelijke werkplaats bent, meestal op dagen dat je er normaal wel bent. Als iemand je probeert te bereiken krijgt de afzender automatisch een mailtje terug met een vooraf ingestelde boodschap. Hier zet je meestal in van wanneer tot wanneer je afwezig zal zijn met eventuele andere instructies om de afzender later te bereiken.

Om een Out of office in te stellen navigeer je eerst naar het Mails tabblad en klik je vervolgens op de mail groep van de mailbox waar je een out of office voor wil instellen.

click_mailgroup

Nu kom je op het overzicht van de mail groep terecht. Klik vervolgens op Mailboxes.

Click_Mailboxes

Klik naast de mailbox waar je een out of office voor wil instellen op Edit.

click_edit

Nu zullen een aantal instellingen tevoorschijn komen, waaronder Out of office. Klik op deze knop om een out of office te activeren en vul het bericht en onderwerp in dat de ontvanger zal krijgen.

turn_on_ooo